Leufsta Brukshandel

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

  Serie G 6 Övriga räkenskaper och handlingar  

 

 

 

 

 

Volym

Tid

Anmärkningar  
         
  1 1893-1915 Brefkort  
      Postanvisningskvitton  
      Forsedlar 1915  
         
  2 1915 Diverse  
         
  3 1915 Diverse  
         
  4 1907,1908,1914 Rekvisitioner  
    1916,1917    
         
  5 1903,1906,1916 Fraktsedlar järnväg, båt. Frakträkningar  
         
  6 Se handlingar Öppnande av handelsrörelse inom Bruket.  
      Aktieteckning. Återbäringskvitto.  Kuriosakvitton, diverse  
      Reklammaterial, påsar/kanistrar